نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 6 فروردين 1399 ساعت 11:23 http://www.naftema.com/news/121216/الزامات-بهداشتی-هنگام-ورود-جایگاه-های-سوخت -------------------------------------------------- عنوان : الزامات بهداشتی هنگام ورود به جایگاه‌های سوخت -------------------------------------------------- در شرایط کنونی بیماری کرونا، رعایت نکات بهداشتی هنگام ورود به جایگاه‌های عرضه سوخت برای جلوگیری از انتشار بیماری ضروری است. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"،رعایت الزام های بهداشتی هنگام ورود به جایگاه های عرضه سوخت - عملیات سوخت گیری را به اپراتورها بسپارید. -در صورت تمایل برای سوخت گیری شخصی، دستکش یکبار مصرف بپوشید. -کارت هوشمند سوخت را در کارتخوان قرار دهید. -در صورتی که از کارت سوخت خود استفاده می کنید رمز آن را وارد کنید. -با دست دیگر نازل را برداشته و سوخت گیری کنید. -برای مراجعه کمتر، حتما باک را پر کنید. -نازل را در جای خود بگذارید و با دست دیگر که کارت را وارد کرده اید، کارت را بردارید. -پس از پایان سوخت گیری دستکش های خود را درآورده و در سطل زباله درب دار بیندازید. -عملیات پرداخت قیمت سوخت را به همین روش انجام دهید. -پس از پایان عملیات، دستکش ها را بیرون آورید و در سطل های زباله در دار بیندازید.