نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 17 شهريور 1398 ساعت 8:02 http://www.naftema.com/news/116924/مدیرکل-موقت-آژانس-وارد-تهران -------------------------------------------------- عنوان : مدیرکل موقت آژانس وارد تهران شد --------------------------------------------------  «کرنل فروتا (Cornel Feruta)» قرار است با مقامات ارشد کشورمان گفت و گو کند. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، سرپرست آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح امروز وارد تهران شد. کرنلفروتا (Cornel Feruta) قرار است با مقامات ارشد کشورمان گفت وگوکند. مطابق مفاد برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی با نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران، در دوره های زمانی گزارشی از میزان پایبندی تهران به توافق هسته ای را به شورای حکام این نهاد ارائه می دهد. کرنلفروتادیپلمات رومانیایی و معاون پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از درگذشت یوکیاآمانو سرپرستیاژانسرا به عهده گرفت و یکی از نامزدهای مدیرکلی این سازمان است.