نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 بهمن 1397 ساعت 13:16 http://www.naftema.com/report/111425/تجلی-خلقی-حسنه-پتروشیمی-جم-خوش-استقبال-بدرقه -------------------------------------------------- عنوان : تجلی خلقی حسنه در پتروشیمی جم: "خوش استقبال و خوش بدرقه" -------------------------------------------------- در جریان این آئین که با حضور مدیران ارشد شرکت های هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی شهید تندگویان برگزار گردید، مهندس میرافضلی، مدیر عامل پتروشیمی جم همراه با مدیران این شرکت نیز حضور یافتند. حضوری که رنگ و بوی خاص و متفاوتی به این آئین پرمهر و محبت بخشید. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، دیر سالیست در سیستم های مدیریتی کشور اسیر یک پدیده فرهنگی شده ایم؛ "خوش استقبالی و بد بدرقگی" . لکن با علم به اینکه تغییرات جزء اجتناب ناپذیر سازمانهاست این آفت فراگیر، سد راه تعالی فرهنگ و احترام به جایگاه انسانیست. اتفاقی که روز دوشنبه، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان رخ داد اگر نگوئیم بی نظیر، بسیار نادر بود. در جریان این آئین که با حضور مدیران ارشد شرکت های هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی شهید تندگویان برگزار گردید، مهندس میرافضلی، مدیر عامل پتروشیمی جم همراه با مدیران این شرکت نیز حضور یافتند. حضوری که رنگ و بوی خاص و متفاوتی به این آئین پرمهر و محبت بخشید. نگارنده این سطور معتقد است این اقدام بدیع، ضمن نشر فرهنگ نوین مدیریتی، نویدبخش جاری شدن حس همدلی بیشتر مدیران صنعت پتروشیمی کشور در ارتقای جایگاه ایران اسلامی میباشد. این همدلی و همراهی که برگرفته از آموزه های دینی ماست، باشد که به رسم و عرفی پایدار در تار و پود مدیریت کشور مبدل گردد. تا باد، چنین بادا...