نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 18 دی 1398 ساعت 13:01 http://www.naftema.com/news/119625/ریزش-۵۰۳۴-واحدی-شاخص-بورس -------------------------------------------------- عنوان : ریزش ۵۰۳۴ واحدی شاخص بورس -------------------------------------------------- معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۵۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۳۵۳ هزار و ۸۰۸ واحد به پایان رسید. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام به طور میانگین حداقل ۱.۵ درصد امروز با کاهش مواجه شدند. کاهششاخص ها بر اساسآمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری کهشاخص کلبا (۵۰۳۴) واحد ریزش معادل (۱.۴۰) درصد به ۳۵۳ هزار ۸۰۸ واحد،شاخص قیمت وزنی - ارزشیبا (۱۳۴۷) واحد افت معادل (۱.۴۰) درصد به ۹۴ هزار ۶۶۵ واحد،شاخص کل هم وزنبا (۱۴۲۷) واحد افت معادل (۱.۳۰) درصد به ۱۰۸ هزار و ۱۷۳ واحد،شاخص قیمت هم وزنبا (۹۵۳) واحد ریزش، معادل (۱.۳۰) درصد به ۷۲ هزار و ۲۴۱ واحد،شاخص آزاد شناوربا (۵۸۴۴) واحد کاهش، معادل (۱.۴۰) درصد به ۴۱۲ هزار و ۸۸۹ واحد،شاخص بازار اولبا (۳۶۷۷) واحد افت معادل (۱.۴۳) درصد به ۲۵۳ هزار ۷۰۱ واحد وشاخص بازار دومبا (۱۰۱۵۹) واحد ریزش معادل (۱.۳۶) درصد به ۷۳۵ هزار و ۲۳ واحد رسید. نمادهای تاثیرگذار از سویی دیگرجزییاتداد و ستدهای روز جاریمشخص می کند که امروز ۷ نماد فملیبا (۲۷۶) واحد،فارسبا (۲۶۶)،پارسبا (۱۶۳) واحد،پارسانبا (۱۵۵) واحد،رمپنابا (۱۵۴) واحد،کگلبا (۱۴۶) واحد وکچادبا (۱۳۷) واحد افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. ریزششاخص صنایع این گزارش می افزاید، روز جاریاکثر شاخص صنایع تالار شیشه ایبا نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع حمل و نقلبا (۱۴۸) واحد ریزش معادل (۱.۸۳) درصد به ۷ هزار و ۹۵۳ واحد،اداره بازارهای مالیبا (۵) واحد افت معادل (۱.۸۶) درصد به ۲۹۵ واحد،رایانه(۵۶۰) واحد کاهش معادل (۱.۹۲) درصد به ۲۸ هزار و ۶۷۳ واحد،چند رشته ای صنعتی(۶۷۹) واحد افت معادل (۱.۹۳) درصد به ۳۴ هزار و ۴۷۰ واحد،فنی مهندسیبا (۵۶) واحد ریزش، معادل (۱.۹۴) درصد به ۲ هزار و ۸۷۶ واحد،زراعت(۱۷۶۶) واحد کاهش معادل (۱.۹۸) درصد به ۸۷ هزار و ۴۷۴ واحد،سایر معادنبا با (۱۷۲۴) واحد ریزش معادل (۲) درصد به ۸۴ هزار و ۶۷۴ واحد رسید. بیشترین کاهش قیمت ها در عین حال نگاهی بهآمارهای معاملاتیامروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای وبهمن،نبروج، خپویش، شتران و خمهر بیشترین افزایش قیمت و نمادهای پردیس، سیمرغ،غاذر، حفارس، کحافظ، شفن و ختور بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. به این ترتیب، در پایاندومین روز معاملاتی بورسدر هفته جاری، ۲۲۴ هزار و ۴۹۷ نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۱۶۵ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۰ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد.