نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 شهريور 1399 ساعت 10:49 http://www.naftema.com/news/127617/نجات-یک-پرنده-شکاری-توسط-نفت-اروندان -------------------------------------------------- عنوان : نجات یک پرنده شکاری توسط نفت اروندان -------------------------------------------------- در راستای حفاظت از محیط زیست یک بهله پرنده شکاری توسط پرسنل HSE غرب کارون زنده گیری و به اداره محیط زیست هویزه تحویل داده شد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما"، عصر یکشنبه(٢٣ شهریور ماه) پرسنل اداره HSE این شرکت متوجه حضور یک بهله پرنده شکاری از نوع سارگپه شدند. از آنجایی که به دلیل گرمای شدید تابستان منطقه، این پرنده بی حال، گرسنه و تشنه وارد منطقه عملیاتی شده بود و خطر مرگ او را تهدید می کرد، پرسنل حامی محیط زیست پرنده را پس از انتقال و انجام اقدامات اولیه با مناسب شدن وضعیت جسمی این پرنده شکاری و پس از اعلام موضوع به اداره حفاظت محیط زیست شهر هویزه پرنده مذکور تحویل این اداره شد تا پس از بهبودی کامل در طبیعت رهاسازی شود.