نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 12 مرداد 1398 ساعت 13:34 http://www.naftema.com/report/116295/پیشنهاد-تشکیل-ناوگان-اختصاصی-حمل-نقل-دریایی-جاده-پتروشیمی -------------------------------------------------- اختصاصی " نفت ما "؛ عنوان : پیشنهاد تشکیل ناوگان اختصاصی حمل و نقل دریایی و جاده ای پتروشیمی -------------------------------------------------- شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در نامه ای به مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهاد کرد تا ناوگان حمل و نقل دریایی و جاده ای پتروشیمی برای کاهش چالشهای صادراتی محصولات پتروشیمی با استفاده از خط اعتباری در صندوق توسعه ملی، تشکیل شود. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در نامه ای در تاریخ 8 مرداد به مهندس بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهاد کرد تا ناوگان حمل و نقل دریایی و جاده ای پتروشیمی برای کاهش چالشهای صادراتی محصولات پتروشیمی با استفاده از خط اعتباری در صندوق توسعه ملی، تشکیل شود. این شرکت در این نامه نوشت که شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، مفتخر است به دلیل پیش بینی افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در برنامه ششم توسعه و نیز حجم فعلی تولید این محصولات فارغ از میزان میعانات به حدود 30 میلیون تن، ضرورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری شایسته در بخش ناوگان حمل دریایی و جاده ای مواد شیمیایی گازی در پتروشیمی های کشور با توجه به افزایش ظرفیت تولید، برای رساندن این محصولات به بازارهای هدف را مجدداً یادآوری نماید. این نامه در مورد مزایای سرمایه گذاری این پیشنهاد با اشاره به اینکه از این طریق، امنیت حمل و نقل محصولات پتروشیمی در هر شرایط، تامین می شود یادآور شده است که این پیشنهاد، اشتغال زایی مستقیم حدود 10 هزار نفر را در پی خواهد داشت. وی همچنین در ادامه "تملک و ایجاد ناوگان جدید پتروشیمی در کشور" و "صرفه جویی و سودآوری برای شرکتهای پتروشیمی از محل هزینه هایی که به بروکرهای خارجی پرداخت می شود" را از دیگر مزایا این طرح پیشنهادی دانست. شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، متذکر شد که هزینه تامین ناوگان جدید می تواند از طریق اختصاص خط اعتبای ویژه در صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان و شرکت های حمل و نقل بزرگ کشور تامین گردد.