نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 آذر 1398 ساعت 12:05 http://www.naftema.com/news/119049/سفرهای-غیرضروری-شرکت-های-دولتی-ممنوع -------------------------------------------------- عنوان : سفرهای غیرضروری شرکت‌های دولتی ممنوع شد -------------------------------------------------- معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: انجام هرگونه هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت‌های دولتی ممنوع است. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"،اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای از کاهش هزینه های غیرضرور در شرکت های دولتی خبر داد. در این نامه مورخ 19 آذر ماه آمده است: به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (21) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از طریق حذف هزینه های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه هایغیرضرورو جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370، انجام هرگونه هزینه های زائد، تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی ممنوع بوده و تخلف از آن به موجب ماده (3) قانون مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.