نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 دی 1398 ساعت 10:46 http://www.naftema.com/video/119716/وضعیت-ترسناک-سیستان-بلوچستان -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت ترسناک سیستان بلوچستان -------------------------------------------------- متن :