نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 مهر 1396 ساعت 7:44 http://www.naftema.com/report/71727/صفحه-اول-روزنامه-های-۲۳-مهر -------------------------------------------------- عنوان : صفحه اول روزنامه های ۲۳ مهر -------------------------------------------------- صفحه اول روزنامه های یکشنبه ۲۳ مهر . متن :