نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 خرداد 1398 ساعت 12:37 http://www.naftema.com/news/115414/وضعیت-رو-رشد-فروش-پتروشیمی-شازند -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت رو به رشد فروش در پتروشیمی شازند -------------------------------------------------- کسب درآمد ١١٩٣ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد فروردین واردیبهشت ماه سال ١٣٩٨ شرکت پتروشیمی شازند بود. متن :