نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 4 فروردين 1399 ساعت 10:17 http://www.naftema.com/video/121183/توصیه-های-کرونایی-مناطق-عملیاتی-نفت-گاز-قسمت-چهارم -------------------------------------------------- عنوان : توصیه‌های کرونایی مناطق عملیاتی نفت و گاز/ قسمت چهارم -------------------------------------------------- نحوه استفاده از وسایل نقلیه متن :