نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 آذر 1398 ساعت 13:00 http://www.naftema.com/video/119087/اگر-نماینده-های-استخدام-شده-وزارت-نفت-همراهان-سفرهای-خارجی-زنگنه-بگذارند -------------------------------------------------- اختصاصی " نفت ما " / انتظار افکار عمومی از مجلس و نهادهای نظارتی در برخورد با وزیر همیشه نفت؛ عنوان : اگر نماینده های استخدام شده در وزارت نفت و همراهان سفرهای خارجی زنگنه بگذارند... -------------------------------------------------- متن :