نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 شهريور 1399 ساعت 8:37 http://www.naftema.com/video/127556/قربانيان-کرونا-عراق-دو-بار-دفن-مي-شوند -------------------------------------------------- عنوان : قربانيان کرونا در عراق دو بار دفن مي شوند -------------------------------------------------- به دنبال مجوز دولت عراق براي دفن قربانيان کرونا در قبرستان هاي محل سکونت خود عده اي از عراقي ها نزديکان خود را که در گورستان مخصوص کرونايي ها دفن شده اند نبش قبر کرده و دوباره دفن مي کنند. متن :