نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 15 آبان 1396 ساعت 13:22 http://www.naftema.com/report/73194/تصویری-بازدید-مهندس-نعمت-زاده-شهرک-پتروشیمی-مکران -------------------------------------------------- عنوان : تصویری/ بازدید مهندس نعمت زاده از شهرک پتروشیمی مکران -------------------------------------------------- بازدید مهندس نعمت زاده مشاور صنعتی وزیر نفت و دکتر محمود زاده مدیرعامل ساتا از شهرک پتروشیمی مکران در چابهار متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، بازدید مهندس نعمت زاده مشاور صنعتی وزیر نفت و دکتر محمود زاده مدیرعامل ساتا از شهرک پتروشیمی مکران در چابهار