نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 شهريور 1399 ساعت 15:42 http://www.naftema.com/video/127637/اوپک-۶۰-ساله -------------------------------------------------- عنوان : اوپک ۶۰ ساله شد -------------------------------------------------- متن :