نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 19 مرداد 1398 ساعت 15:23 http://www.naftema.com/news/116431/پتروپارس-برنده-مناقصه-فاز-۱۴ -------------------------------------------------- عنوان : پتروپارس برنده مناقصه فاز ۱۴ شد -------------------------------------------------- مسعودی گفت: شرح کار این پروژه شامل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ راه اﻧﺪازی، اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی، اﺳﺘﺎرت آپ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ زود ﻫﻨﮕﺎم (First production) می‌شود. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس (POMC) برنده مناقصه عملیات راه اندازی و بهره برداری فاز 14 پارس جنوبی شد. مسعودی با اعلام این خبر گفت: شرح کار این پروژه شامل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ راه اﻧﺪازی، اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی، اﺳﺘﺎرت آپ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ زود ﻫﻨﮕﺎم (First production) می شود. مدیرعامل گروه پتروپارس افزود: امروز مهمترین دغدغه شرکت POMC حفظ نیروی انسانی متخصص و با تجربه است. بنابراین ضمن شرکت در مناقصه و بررسی همه جانبه اسناد و مدارک و برنده شدن در مناقصه، بسیار تلاش کردیم تا زمینه ادامه همکاری نیروهایی که به علت اتمام کار در سایر پروژه ها در شرف قطع همکاری هستند فراهم شود. پیش از این شرکت POMC پروژه های راه اندازی، استارت آپ، بهره برداری و خدمات صنعتی فاز 12 (پالایشگاه نهم)، تعمیرات، نگهداری و بهره برداری فاز 19 (پالایشگاه دهم) در منطقه پارس جنوبی و عملیات بهره برداری پالایشگاه گازی شهید هاشمی نژاد (خانگیران) را بر عهده داشته است.