نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 13 مرداد 1398 ساعت 15:39 http://www.naftema.com/video/116332/محل-انتشار-دود-ساختمان-وزارت-نفت -------------------------------------------------- عنوان : محل انتشار دود در ساختمان وزارت نفت -------------------------------------------------- صبح امروز دودگرفتگی کوچکی در ساختمان وزارت نفت اتفاق افتاده بود و به گفته مسئولان وزارت نفت، اکنون شرایط به حالت عادی برگشته است. متن :