نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 28 دی 1398 ساعت 7:47 http://www.naftema.com/news/119808/روزنگار-نفت-بیست-هشتم-دی-ماه-1346 -------------------------------------------------- عنوان : روزنگار نفت /بیست و هشتم دی ماه 1346 --------------------------------------------------  اولين طرح گازرساني شهري مورد بهره برداری قرار گرفت. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، شبكه گاز شهر شيراز به عنوان اولين طرح گازرساني در كشور روز پنجشنبه 28 دي 1346 مورد بهره برداري قرار گرفت. طراحي و مهندسي اين طرح كه در فاز نخست 1200 مشترك خانگي و تجاري را زير پوشش قرار داد، توسط شركت ملي گاز ايران انجام شد. همزمان با اين طرح، ظرفيت طرح توسعه كارخانه تصفيه گاز گچساران و تأسيسات ورودي گاز به شيراز نيز آغاز شد تا علاوه بر مصرف كنندگان صنعتي، مصرف گاز 200 هزار مشترك خانگي و تجاري را تأمين كند.