نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 4 مهر 1398 ساعت 11:21 http://www.naftema.com/video/117323/حضور-فعال-پتروشیمی-اروند-نمایشگاه-ایران-پلاست -------------------------------------------------- عنوان : حضور فعال پتروشیمی اروند در نمایشگاه ایران پلاست -------------------------------------------------- متن :