نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 11 دی 1398 ساعت 12:13 http://www.naftema.com/news/119449/رکورد-جدید-تولید-نفت-آمریکا-ماه-اکتبر -------------------------------------------------- عنوان : رکورد جدید تولید نفت آمریکا در ماه اکتبر -------------------------------------------------- دولت آمریکا در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تولید نفت خام آمریکا در ماه اکتبر به رکورد 12.66 میلیون بشکه در روز رسید. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، دولت آمریکا در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تولید نفت خام آمریکا در ماه اکتبر به رکورد 12.66 میلیون بشکه در روز رسید که از 12.48 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر بیشتر است. با افزایش تولید در منابع شیل، آمریکا به بزرگ ترینتولیدکننده نفت در جهان و همچنین یک صادرکننده بزرگ تبدیل شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا علام کرد صادرات نفت آمریکا در ماه اکتبر به 3.38 میلیون بشکه در روز رسید که از 3.09 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته بیشتر است. منبع: فارس