نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 بهمن 1398 ساعت 13:44 http://www.naftema.com/news/119962/تثبیت-نماگر-تالار-شیشه-ای-کانال-۴۱۷-هزار-واحد -------------------------------------------------- عنوان : تثبیت نماگر تالار شیشه‌ای در کانال ۴۱۷ هزار واحد -------------------------------------------------- شاخص بورس با رشد ۵۷۹۰ واحدی در پایان معاملات روز جاری به ۴۱۷ هزار ویک واحد رسید. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"،آمارمعاملات بورسنشان می دهد که همه شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند. افزایش شاخص ها بر اساسآمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری کهشاخص کلبا ۵۷۹۰ واحد رشد معادل ۱.۴۱ درصد به ۴۱۷ هزار و یک واحد،شاخص قیمت وزنی - ارزشیبا ۱۵۴۵ واحد افزایش معادل ۱.۴۱ درصد به ۱۱۱ هزار و ۲۸۸ واحد،شاخص کل هم وزنبا ۳۶۹۱ واحد رشد معادل ۲.۸۰ درصد به ۱۳۵ هزار و ۵۴۱ واحد،شاخص قیمت هم وزنبا ۲۴۶۲ واحد افزایش، معادل ۲.۸۰ درصد به ۹۰ هزار و ۴۲۱ واحد،شاخص آزاد شناوربا ۷۸۸۷ واحد کاهش، معادل ۱.۶۱ درصد به ۴۹۸ هزار و ۸۲۴ واحد،شاخص بازار اولبا ۴۲۲۴ واحد افزایش معادل ۱.۴۳ درصد به ۲۹۸ هزار ۸۶۳ واحد وشاخص بازار دومبا ۱۱۷۰۶ واحد رشد معادل ۱.۳۷ درصد، به ۸۶۶ هزار و ۹۷۶ واحد رسید. نمادهای تاثیر گذار از سویی دیگر امروز۶ نماداخابربا ۴۳۰ واحد،رمپنابا ۳۹۵ واحد،وامیدبا ۲۱۹ واحد،حکشتیبا ۲۰۰ واحد،ومعادنبا ۱۷۸ واحد وخودروبا ۱۷۵ واحد رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. رشد شاخص صنایع این گزارش می افزاید، امروزشاخص های صنایع تالار شیشه اینیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع اطلاعات و ارتباطاتبا۲۳ واحد صعود معادل ۵.۸۲ درصد به ۴۲۰ واحد،سایر معادنبا ۵۵۷۵ واحد افزایش معادل ۵ درصد به ۱۱۷ هزار ۱۳۷ واحد،وسایل ارتباطی۶۵۵ واحد رشد معادل ۴.۶۶ درصد به ۱۴ هزا رو ۷۳۲ واحد،سایر مالی۳۴۸ واحد افزایش معادل ۴.۵۷ درصد به ۷ هزار و ۹۶۰ واحد،حمل و نقلبا ۵۰۴ واحد رشد، معادل ۴.۵۵ درصد به ۱۱ هزار و ۵۸۷ واحد،کاشی و سرامیکبا ۸۰۸ واحد افزایش معادل ۴.۵۴ درصد به ۱۸ هزار و ۶۱۷ واحد،فنی مهندسیبا ۱۴۳ واحد رشد معادل ۴.۱۲ درصد به ۳ هزار ۶۳۸ واحد رسید. بیشترین افزایش قیمت ها در عین حال نگاهی بهآمارهای معاملاتی امروزبازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای های وب، دسبحا، سفار، ثنوسا، وساپا،بشهاب وغگل بیشترین افزایش قیمت و نمادهای غسالم، قصفها، غدام، سنیر، فپنتا، نمرینو و قشهد بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند. به این ترتیب، در پایانداد و ستدهای روز جاری بورس، در ۶۶۸ هزار نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۵۱ میلیارد تومان در بورس معامله شد.