نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 7 بهمن 1398 ساعت 11:42 http://www.naftema.com/news/120015/یکپارچه-سازی-فرایند-بازاریابی-فروش-پتروشیمی-جم -------------------------------------------------- عنوان : یکپارچه‌سازی فرایند بازاریابی و فروش در پتروشیمی جم -------------------------------------------------- با هدف افزایش کارایی و اثربخشی فرایندهای بازاریابی و فروش محصولات و در راستای اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی، با تصویب هیئت مدیره پتروشیمی جم فعالیت‌های شرکت تاپکو به صورت یکپارچه و متمرکز توسط پتروشیمی جم انجام می‌شود. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"،به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت تاپکو و موافقت هیئت مدیره پتروشیمی جم در جلسه 98/11/06 کلیه فعالیت های بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی جم که پیش از این توسط شرکت تاپکو انجام می شد به واحدهای داخلی پتروشیمی جم منتقل و به صورت متمرکز و با مدیریت واحد اداره می شود. لازم به ذکر است: با حضور دکتر سعیدی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی جم به منظور چابک سازی فرایندها و ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی و همچنین مدیریت هزینه ها با اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در مجموعه پتروشیمی جم تاکنون تعدادی از شرکت های زیرمجموعه مانند شرکت آمیزه های پلیمری جم، شرکت صنایع پلیمر جم، دفتر تاپکو استانبول و شرکت تاپکو تهران به مجموعه پتروشیمی جم کاسته شده است. در ساختار جدید، عملیات بازاریابی داخلی و بین المللی، فروش، لجستیک و پشتیبانی فروش به طور متمرکز و با هم افزایی بیشتری دنبال می شود. انتقال فعالیت های شرکت تاپکو در قالب مجموعه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی جم با مدیریت فعلی این مجموعه در جهت یکپارچه سازی و تمرکز فرایندهای بازاریابی و فروش و همچنین ارتباط مستقیم و مؤثر با مصرف کنندگان و مشتریان محصولات تولیدی پتروشیمی جم صورت می گیرد.