نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 شهريور 1399 ساعت 7:47 http://www.naftema.com/news/127603/برنامه-درسی-24-شهریور-مدرسه-تلویزیونی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه درسی 24 شهریور در مدرسه تلویزیونی -------------------------------------------------- جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ٢۴ شهریور که از شبکه‌های 7،4 و معارف پخش می‌شود، منتشر شد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما"، جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ٢۴ شهریور که از شبکه های 7،4 و معارف پخش می شود، منتشر شد. شبکه آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت ٨ تا ٨:٣ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار ساعت٨:٣٠ تا ٩ خط در گرافیک پایه١١ رشته گرافیک رایانه ای ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری دانش فنی پایه ١٠- رشته ماشین ابزار و مشترک شاخه فنی و حرفه ای ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ آشنایی با بناهایی ایرانی- پایه ١٠ رشته نقشه کشی معماری ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان -پایه ١٠ رشته گرافیک ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم ساعت ١٢ تا١ فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من مسؤول هستم ) ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون٢ ) ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم ( حرکات زمین ) دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت های حرفه ای دبیران موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-٢ متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شبکه ۴ ساعت۷:۳۰ درس فارس۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها ساعت ۸ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۸:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۴۵ درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک همه رشته ها ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۳ پایه ۱۲ مشترک همه رشته ها ساعت ۱۱:۴۵ درس سلامت بهداشت پایه۱۲مشترک همه رشته ها ساعت ۱۲:۱۵ درس جغرافیا ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۲:۴۵درس فیزیک ۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها شبکه معارف ساعت ۱۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ ساعت ۱۶ درس تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰