نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 مرداد 1398 ساعت 11:28 http://www.naftema.com/news/116462/برکناری-مدیرعامل-صندوق-بازنشستگی-کشوری -------------------------------------------------- عنوان : برکناری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری -------------------------------------------------- مختاری گفت: نعمت‌الله ایزدی رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست، جایگزین صالحی شد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، مشاور میعاد صالحی گفت: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با دستور رئیس جمهور برکنار شد. مختاری؛ مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به برکناری میعاد صالحی مدیر عامل جوان صندوق بازنشستگی اظهار کرد: ساعتی پیش با دستور رئیس جمهور ، صالحی برکنار شد. وی تصریح کرد: البته رئیس جمهور از ابتدا نیز با انتصاب وی در صندوق مخالف بود. مختاری یادآور شد: با توجه به این شرایط، نعمت الله ایزدی رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست، جایگزین صالحی شد. صالحی 37 ساله، 10 فروردین امسال بعنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب و پس از فقط 4 ماه برکنار شد.