نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 17 تير 1398 ساعت 10:13 http://www.naftema.com/news/115904/ثروتمندترین-کشورهای-جهان-کدام-اند -------------------------------------------------- عنوان : ثروتمندترین کشورهای جهان کدام‌اند؟ -------------------------------------------------- توزیع ثروت در بین کشورهای جهان نیز بسیار نامتوازن است و تقریباً می‌توان گفت که بسیاری از کشورها ثروتی در اختیار ندارند. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، ۷۴ درصد ثروت جهان در اختیار ۱۰ کشور است. همان گونه که در توزیع ثروت بین افراد مختلف یک جامعه اختلاف زیادی وجود دارد، توزیع ثروت در بین کشورهای جهان نیز بسیار نامتوازن است و تقریباً می توان گفت که بسیاری از کشورها ثروتی در اختیار ندارند. طبق اعلام مؤسسه "گلوبالولثمیگریشن" ثروتمندترین کشورهای جهان در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ عبارت خواهند بود از: ۱- آمریکا مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶۰.۷ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۷۲.۸ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش ۲- چین مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۳.۶ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۵۱.۸ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۲۰ درصد افزایش ۳- ژاپن مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۹.۱ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۲۴.۹ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۳۰ درصد افزایش ۴- هند مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۸.۱ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۲۲.۸ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۸۰ درصد افزایش ۵- استرالیا مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۱۰.۸ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۸۰ درصد افزایش ۶- انگلیس مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۹.۱ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۱۰ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش ۷- آلمان مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۸.۸ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۹.۷ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش ۸- کانادا مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۷.۸ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۳۰ درصد افزایش ۹- فنلاند مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۵.۹ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۶.۴ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش ۱۰- ایتالیا مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۳.۸ تریلیون دلار مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۴.۲ تریلیون دلار میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش منبع: ایسنا