نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 7 فروردين 1399 ساعت 9:23 http://www.naftema.com/video/121231/خدا-قوت-مردان-روزهای-سخت -------------------------------------------------- عنوان : خدا قوت مردان روزهای سخت -------------------------------------------------- با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه کارکنان عملیاتی، نوبت کار و اقماری که در این روزهای سخت با همت و غیرتشان اجازه ندادند حتی لحظه ای چرخ صنعت کشور متوقف شود. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"،تقدیم به همه جهادگران تولید به خصوص کارکنان پتروشیمی پردیس. منبع:روابط عمومی پتروشیمی پردیس