نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 شهريور 1399 ساعت 9:41 http://www.naftema.com/video/127613/تصميمات-جديد-دولت-مجلس-براي-بورس -------------------------------------------------- عنوان : تصميمات جديد دولت و مجلس براي بورس -------------------------------------------------- معاون وزیر اقتصاد و دارایی : سهام ها در مقابل نوسانات بازار بيمه مي شود متن :