نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 7 فروردين 1399 ساعت 9:25 http://www.naftema.com/news/121232/ادامه-کمک-های-پتروشیمی-بندرامام-مقابله-کرونا -------------------------------------------------- عنوان :  ادامه کمک های پتروشیمی بندرامام برای مقابله با کرونا --------------------------------------------------  شرکت پتروشیمی بندرامام به منظور مقابله با ویروس کرونا کمک های خود را در سطح جامعه بصورت گسترده ادامه می دهد. متن : این شرکت به منظور مقابله با ویروس کرونا در ادامه کمک های قبلی خود ، اینبار با اهداء انواع تجهیزات به منطقه یکبار دیگر در حوزه مسئولیت های اجتماعی نقش آفرینی کرد. پتروشیمی بندرامام شصت تن پلی اتیلن که ماده اولیه تولید لباس ها و تجهیزات پزشکی بشمار می رود را به شرکت های تولید کننده این البسه ها اهدا کرد. همچنین این شرکت در راستای کمک به منطقه لباس آتش نشانان شهر بندرامام خمینی (ره) را تهیه و به مرکز آتش نشانی تحویل داد. گفتنی است پتروشیمی بندرامام در راستای سیاست های هلدینگ خلیج فارس نقش موثری در شورای راهبردی منطقه ایفا می کند. سهم شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس از هزینه های این شورا ۵۵ درصد و پتروشیمی بندرامام به تنهایی ۲۷ درصد منابع مالی این شورا را تامین می نماید. شایان ذکر است مالکیت شرکت پتروشیمی کارون متعلق به پتروشیمی بندرامام است و تمامی اقدامات صورت گرفته این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی و در مقابله با ویروس کرونا با موافقت شرکت پتروشیمی بندرامام صورت گرفته است.