نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 شهريور 1398 ساعت 8:19 http://www.naftema.com/video/117156/برنامه-کاری-ظریف-روحانی-نیویورک -------------------------------------------------- عنوان : برنامه کاری ظریف و روحانی در نیویورک -------------------------------------------------- متن :