نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 26 دی 1397 ساعت 15:14 http://www.naftema.com/report/109020/پتروشیمی-بوشهر-تمامی-پیمانکاران-تسویه-نموده -------------------------------------------------- روابط عمومی پتروشیمی بوشهر در گفت و گو با نفت ما: عنوان : پتروشیمی بوشهر با تمامی پیمانکاران تسویه نموده است -------------------------------------------------- صبح امروز تعدادی از کارگران در مقابل درب ورودی پتروشیمی بوشهر اعتصاب کرده بودند. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،روابط عمومی پتروشیمی بوشهر در گفت و گو با نفت ما گفت: پروژه پتروشیمی بوشهر به اتمام رسیده و این شرکت با تمامی پیمانکاران تسویه نموده است.لذا تجمع کارگران در پتروشیمی بوشهر صرفا به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکاران نسبت به کارگران صورت گرفته است.