نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 13 مرداد 1398 ساعت 14:53 http://www.naftema.com/gallery/116329/1/تخلیه-کارکنان-وزارت-نفت-آتش-سوزی -------------------------------------------------- عنوان : تخلیه کارکنان وزارت نفت پس از آتش سوزی -------------------------------------------------- صبح امروز ساختمان وزارت نفت واقع شده تقاطع خیابان حافظ و آیت الله طالقانی دچار دودگرفتگی شد و کارکنان وزارت نفت مجبور به تخلیه ساختمان شدند. متن :