نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 آبان 1398 ساعت 14:00 http://www.naftema.com/gallery/118291/1/تاربال-های-نفتی-ساحل-قشم -------------------------------------------------- عنوان : تاربال‌های نفتی ساحل قشم -------------------------------------------------- هیچ عزمی در شهرستان قشم برای پاک‌ سازی سواحل مشاهده نمی‌شود. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"، در حالی که برخی از مسوولان تاربال های پیدا شده در سواحل را ناشی از آلودگی جدید می دانند، بعضی دیگر آن را باقیمانده آلودگی شهریورماه اعلام می کنند؛ اما در هر صورت هیچ عزمی در شهرستان قشم برای پاک سازی سواحل مشاهده نمی شود.