نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 شهريور 1399 ساعت 8:13 http://www.naftema.com/gallery/127552/1/چند-نوع-وام-مسکن-داریم -------------------------------------------------- عنوان : چند نوع وام مسکن داریم؟ -------------------------------------------------- متقاضیان خرید مسکن هم‌اکنون به ۶ مسیر اصلی وفرعی برای دریافت تسهیلات خرید واحدهای مسکونی دسترسی دارند که هرکدام از این تسهیلات به لحاظ چند مشخصه اصلی مربوط به ویژگی‌های وام، شکل متفاوتی از کمک هزینه مسکن محسوب می‌شوند. متن :