نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 7 فروردين 1399 ساعت 9:28 http://www.naftema.com/video/121233/احساس-مسئولیت-اجتماعی-حرفه-دریانوردان-ایرانی -------------------------------------------------- عنوان : احساس مسئولیت اجتماعی و حرفه ای دریانوردان ایرانی -------------------------------------------------- پیام و احساس مسئولیت اجتماعی و حرفه ای دریانوردان ایرانی کشتی نفتکش HENNA متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران جهت شکستن زنجیره شیوع کرونا در جهان . متن : WE STAY ON BOARD YOU STAY AT HOME "ما در کشتی می مانیم، شما در خانه بمانید"