نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 8 آبان 1398 ساعت 14:09 http://www.naftema.com/news/118002/برگزاری-مانور-دورمیزی-پتروشیمی-اروند -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری مانور دورمیزی پتروشیمی اروند -------------------------------------------------- مدیرعامل پتروشیمی اروند با اشاره به اینکه در زمان حادثه بخش های طرح ریزی عملیات، لجستیک، مالی، اداری و فرماندهیِ حادثه نقش اساسی دارند، اطلاع رسانی صحیح و به موقع، کنترل اخبار فضای مجازی و جلوگیری از گسترش شایعات را حائز اهمیت دانست. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما"،مانور دورمیزی در شرایط اضطراری با حضور مدیرعامل این شرکت به عنوانِ رییس کمیته واکنش اضطراری(EMT) و رییس مجتمع به عنوانِ فرمانده صحنه حادثه (ICT) به منظور افزایش آمادگی لازم و واکنش مناسب به هنگام بروز حادثه و وضعیت غیر قابل پیش بینی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا فیلمی از یک حادثه واقعی نمایش داده شد و تمامی اعضای تیم EMT، ICT به بررسی نقش ها و وظایف اعضای تیم و به ویژه نقش فرماندهی در کنترل و هدایت حادثه پرداختند. در ادامه، مدیرعامل پتروشیمی اروند و رییس کمیته واکنش اضطراری به تشریح ساختار EMT و ICT و نحوه تعامل و تشکیل این تیم در زمان حادثه پرداخت. وی با اشاره به اینکه در زمان حادثه بخش های طرح ریزی عملیات، لجستیک، مالی، اداری و فرماندهیِ حادثه نقش اساسی دارند، اطلاع رسانی صحیح و به موقع، کنترل اخبار فضای مجازی و جلوگیری از گسترش شایعات را حائز اهمیت دانست. در پایان این جلسه ، بر لزوم برگزاری منظم تمرینات دورمیزی بر اساس pip های تدوین شده تاکید گردید.