نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 7 بهمن 1398 ساعت 10:25 http://www.naftema.com/gallery/120009/1/رویدادهای-مهم-صنعت-نفت-دی-ماه -------------------------------------------------- عنوان : رویدادهای مهم صنعت نفت در دی‌ماه -------------------------------------------------- متن :