ارسال اين مطلب به دوستان

(( ورود نیروگاه دیگر " سرمایه گذاری غدیر" به شبکه سراسری )) 
نانوتکنولوژی A9؛ راهکار معجزه گر کاهش آلایندگی خودرو
مهندس علیرضا آمار محمدی/کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی