ارسال اين مطلب به دوستان

(( حتی مذهبیون هم از مصدق حرف‌شنوی داشتند/درس‌های مصدق باید بازخوانی شود ))