ارسال اين مطلب به دوستان

(( حتی مذهبیون هم از مصدق حرف‌شنوی داشتند/درس‌های مصدق باید بازخوانی شود )) 
قیمت سوخت و سراب توسعه
محسن دلاویز /مشاور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
راهکاری جهت حرکت به سمت توسعه ی پایدار نفت
سجاد کشاورزیان/ دکترای انرژی دانشگاه پلیتکنیک میلان و پژوهشگر پتروشیمی نوری