ارسال اين مطلب به دوستان

(( از مصدق درس بگیریم/ شفافیت، عنصر گوهری رفتارهای حکومتی دکتر مصدق بود ))