آمار نظرات
آیا از اعلام کشف بزرگترین میدان نفتی توسط رییس جمهور خوشحال شدید؟
بله
% ۱۴.۶
خیر
% ۸۵.۴
جمع کل: ۱۰۳ رأی

علیرضا آمار محمدی
مهندس علیرضا آمار محمدی / کارشناس بازار روانکار
سجاد کشاورزیان
سجاد کشاورزیان، دکترای انرژی دانشگاه پلیتکنیک میلان، پژوهشگر در شرکت پتروشیمی نوری