آمار نظرات
آیا با برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران در تاریخ (۲۱تا ۲۴ شهریور ماه ۹۹) با توجه به شیوع کرونا موافق هستید؟
آری
% ۱۴.۵
خیر
% ۸۵.۵
جمع کل: ۶۹ رأی
دکتر علیرضا علوی
دکتر علیرضا علوی/مدیرکل روابط عمومی منطقه آزاد کیش