پتروشیمی
 
سید حسین میرافضلی

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۶

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران پترشیمی اروند با اعضای اتحادیه چرم 

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳

عبدالرسول دشتی

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۳۱

تامین حداکثری «ای پی وی سی» تولیدکنندگان در دستور کار وزارت صمت

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲

ساخت بزرگترین تصفیه خانه در پتروشیمی بندر امام

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۲

خواستار افزایش عرضه ای پی وسی اروند در بورس کالا هستیم 

۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۱۳

برنامه‌ریزی برای ساخت پتروشیمی در کرمانشاه

۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹

حضور بازرگاني پتروشيمي در نمايشگاه K-2019  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷

موتور محرکه جم برای پیشبرد اهداف

۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۱۴