نفت
 
دکل نفتی

۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۷

نفتکش

۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۱۸

نرسی قربان

۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۱۲

نفت

۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۰۱

نفتکش استینا ایمپرو

۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۴

تفاهم نامه ملی حفاری و حفاری دانا

۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۵۱

 استنا بالک

۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۷

نفت

۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۶

جلال میرزایی

۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۲