پتروشیمی
 
تقدیر مدیرعامل پتروشیمی پردیس از دو تن از کارکنان

۲ شهريور ۱۳۹۸ ۰۸:۲۵

مجمع تاپیکو

۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹

شرکت بازرگانی پتروشیمی

۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۴

 سیدپیروز موسوی

۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰

وزارت اطلاعات

۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۷

پاسخ "اسپک" به گزارش کذب یک روزنامه

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۷

ماشین سازان داخلی دو برابر ایران پلاست قبلی جا گرفتند

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران پتروشیمی

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۳۳

پتروشیمی جم

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۹