پتروشیمی
 
گرامیداشت روزکارمند و خانواده در پتروشیمی پردیس  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ شهريور ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰

بهره‌برداری از ۲ پروژه در منطقه ویژه پارس

۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۶:۴۵

پتروشیمی جم

۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰

فروش اعتباری خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی

۴ شهريور ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

پتروشیمی شیراز

۴ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰

پتروشیمی نوری

۴ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳

مدیرعامل پتروشیمی پردیس روز پزشک را تبریک گفت  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۴ شهريور ۱۳۹۸ ۰۸:۱۰

پاسخی به توپخانه ناراستی 

۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۰

پتروشیمی کارون

۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۱۵