پتروشیمی
 
دیدار صمیمی مدیرعاملِ پتروشیمی اروند با پرسنل آتش نشانی و ایمنی

۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۴

پتروشیمی بندر امام

۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹

انتصاب

۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۳

حسن نشان زاده

۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۸

علی محمد بساق زاده

۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۲

حسن نشان زاده

۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

پتروشیمی امیرکبیر

۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۱

امضای تفاهم‌نامه بین NPC و ایدرو

۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۴