بین الملل
 
تولید نفت

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳

ایران و ترکیه

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴

نفتکش

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶

آرامکو

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲

عادل عبدالمهدی

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۱۸

سکوی نفتی

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۵۶

حفاری

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۳۶

آتش سوزی در شورون فیلیپس کمیکال

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲

نفت

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰