نفت
 
تانکر نفت

۲۶ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۵۱

نفتکش گریس

۲۶ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۷

قیمت جهانی نفت

۲۶ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷

سید عباس موسوی

۲۶ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۱۷

نفتکش

۲۵ تير ۱۳۹۸ ۱۶:۰۳

بیژن زنگنه

۲۵ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۴۴

دکل نفتی

۲۵ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۰۷

نفتکش

۲۵ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۵۷

پالایشگاه نفت

۲۵ تير ۱۳۹۸ ۰۷:۵۹