پتروشیمی
 
تحقق بیش از ۱۰۶ درصد برنامه تولید پتروشیمی نوری

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۲۲

معرفی غول پتروشیمی کشور در آستانه عرضه اولیه  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳

تامین مواد اولیه تولید لباس بیمارستانی توسط پتروشیمی ها

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵

جعفر ربیعی

۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷

مرضیه طهماسبی

۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶

جلیل سبحانی

۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۰۶

 محسن علوی

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲

علیرضاصدیقی زاده

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۵

جلیل سبحانی

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۲۶