بین الملل
 
اوپک

۹ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۴۴

کند شدن اجباری صنعت نفت شیل آمریکا

۹ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

تیری میسان

۹ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲

رویکرد عربستان در بخش نفت چیست؟  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۹ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۲۲

کاهش صادرات نفت عراق از بنادر جنوبی

۸ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۴۹

تولید نفت آمریکا افزایش یافت

۸ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۵۱

ادعای آمریکا در مورد حمله به تاسیسات عربستان

۸ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۲۱

افت تولید نفت آمریکا ادامه دارد

۷ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵

عربستان با کره قرارداد نفتی بست

۷ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰